AMERICKÁ HYPOTÉKA

Americká hypotéka je neúčelový úvěr, který umožňuje financovat jakékoliv Vaše potřeby


Výhody americké hypotéky:

- peníze na cokoliv bez nutnosti dlouhodobě spořit

- výhodná úroková sazba oproti spotřebitelským úvěrům

- úvěr můžete kdykoliv splatit bez jakýchkoli sankcí

- nevyžadujeme životní pojištění

- nemusíte si zakládat nový bankovní účet

- nemovitost s americkou hypotékou můžete kdykoliv prodat

- měsíční splátku si můžete výrazně snížit rozložením úvěru do delšího časového období až 20-ti let

- garance úrokové sazby po dobu 30 dnů


Na co můžete americkou hypotéku využít?

Banka nezjišťuje k jakému účelu peníze potřebujete


V jaké výši mohu hypotéku získat?

- Americká hypotéka je poskytována až do výše 70% zástavní hodnoty nemovitosti

- minimální výše je 200 000,- Kč

- maximální výše je 5 000 000,- Kč

- výše hypotéky je současně limitována Vaší schopností splácet


Čím budu za hypotéku ručit?

- vždy formou zástavního práva ke zkolaudované nemovitosti (tj. rodinný dům, bytová jednotka či bytový dům) ve Vašem vlastnictví (případně Vašich rodičů nebo dětí), zapsané v katastru nemovitostí a ležící na území České republiky (lze zastavit i více nemovitostí)

- nemovitost, která je předmětem zajištění, nesmí být k datu čerpání zatížena zástavním právem třetí osoby a a ni její převod nesmí být omezen s vyjímkou zástavního práva, kterým je zajištěn úvěr poskytnutý stavební spořitelnou

- nemovitost, která je předmětem zástavního práva musí být nejpozději před čerpáním úvěru pojištěna a pojistné plnění musí být vinkulováno ve prospěch banky


Jak budu hypotéku splácet?

- dobu splatnosti americké hypotéky si můžete zvolit v rozmezí 3 - 20 let

- úvěr musíte splatit nejpozději do 70-ti let věku

- můžete si zvolit formu měsíčních splátek:

- pravidelné měsíční splátky (tzv. anuita). Anuita je konstantní platba zahrnující úrok a jistinu

- americká hypotéka spadá pod režim zákona č. 321/2010 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelských úvěrů - lze tedy během splácení uskutečnit mimořádnou splátku části nebo celého úvěru poplatků


Kdo může americkou hypotéku získat?

Americkou hypotéku můžete využit, jste-li fyzická osoba starší 18-ti let s trvalým pobytem na území České republiky, občan ČR nebo držitel průkazu o povolení pobytu člena státu Evropských společenství.


O americkou hypotéku můžete žádat současně s dalšími třemi žadateli (celkem čtyři žadatelé) a společně musíte žít max. ve dvou domácnostech


Pokud jste ženatý (vdaná) a máte společné jmění manželů, musíte žádat o hypoteční úvěr společně